Latest

“स्वच्च॔दी लांबडी-Romantic LamNader अन गोर छोरी”

“लांबडी, केसुला, बरु, कासी ये रान फुलेर स्वच्छंदी जगणो इ गोरूर प्रेरक ऊर्जा शक्ती छ. लांबडीरो इ गुपीत गोर छोरीऊर गोर छोरीऊर गीदे माईती अभिव्यक्त वचं. मोटीयारमाल गोर
Read More

​!!●●दवाळी●●!!- Dawali (गोरमाटी कवीता, कवी: सुरेश मंगुजी राठोड़)

!!●●दवाळी●●!! दवाळीर दिवा लागरेते घर-घर मार याड़ी देखरीती घड़ी-घड़ी वर-पर….!!१!! परभातीजं बापं चलगोतो हाटेनं आंधारेम याड़ी टकरीती वाटेनं……!!२!! आब आय पच आय याड़ी वाट जोवरीती मनेम कड़ापो ओन
Read More

लांबडी: कवी,एकनाथ गोफणे

लांबडी ………………………… हंगाम सरला  फुलली लांबडी मंद मंद झुळुकावर  डोलली लांबडी…. तिचा बाणा स्वाभीमानी पानं टोकदार  उंच झेप घेण्यासाठी तिची आभाळी नजर….  मऊ सफेद झगा अन, गुलाबी धुंदी
Read More

वाते मुंगा मोलारी My Swan song  कासवाडी; कासी- रोमॅन्टिक रान फुल

“कासवाडी एक उन्माद छ.उन्मादी जगणेरो इ एक प्रतिक छ.ये मस्तानी कासीरो चांदणी रातेर मंद मादक प्रकाशे माइरो लेरा लेती रमणो ई एक नृत्य छ.ये हुंसी कासीरो चांदणी रातेरो
Read More

“कासवाडी; कासी- रोमॅन्टिक रान फुल”

वाते मुंगा मोलारी My Swan song कासवाडी; कासी- रोमॅन्टिक रान फुल “कासवाडी एक उन्माद छ.उन्मादी जगणेरो इ एक प्रतिक छ.ये मस्तानी कासीरो चांदणी रातेर मंद मादक प्रकाशे माइरो
Read More

बोदंरी (सरवां)  कवि: निरंजन मुडे

बोदंरी (सरवां) ध्यान देस बेबबायी मारी तू वातेप बारयी मीना रूछूं म तारेच पातेप छचारूर कपडा पडे छ मातेप रोतू रोतू छोरा पडगोनी दातेप ठीगळा मारन घागरो पेर
Read More

प्रथमच गोर बंजारा वधूवर परिचय मेळावा ठाणे दिनांक 5 नवंबर  2017

खूष खबर खूष खबर  माझे सर्व गोर बंजारा बंधू आणि भगिनी व सर्व मित्र परिवार यांना कळविण्यात अत्यंत आणंद होते की, मुंबई ठाणे येथे आपल्या समाजासाठी प्रथमच गोर
Read More