Author: Kailash Rathod

बंजारा समाजेर ताकत बढाये सारू आछे विचारेती समाज कर्य करेवाळो स्वाभिमानी समाज सेवक पद्मश्री रामसींगजी भानावत येंदुन भावपर्ण आदरांजली अन खरो अभिवादन सोहळा ठरेवाळो छ…!

वाते मुंगा मोलारी            My swan song  पद्मश्री रामसिंग भानावत काका स्मृति प्रित्यर्थ  “नवो समीयारो नवो जाहीरनामाना” “साहित्य संमेलन इ भाषार जत्रा रचं.भाषा व्यवहारे
Read More

बंजारा समाजेर ताकत बढाये सारू आछे विचारेती समाज कर्य करेवाळो स्वाभिमानी समाज सेवक पद्मश्री रामसींगजी भानावत येंदुन भावपर्ण आदरांजली अन खरो अभिवादन सोहळा ठरेवाळो छ…!

वाते मुंगा मोलारी            My swan song  पद्मश्री रामसिंग भानावत काका स्मृति प्रित्यर्थ  “नवो समीयारो नवो जाहीरनामाना” “साहित्य संमेलन इ भाषार जत्रा रचं.भाषा व्यवहारे
Read More

खुट्टे गाढ खुट्टे ऊपढ- गोर माटीम खूटान महत्व 

​वाते मुंगा मोलारी            My swan song  खुट्टे गाढ खुट्टे ऊपढ   पेना एक तांडेमं एक परिवर्तनवादी माटी रं.पणन नायक, कारभारीनं ओर परिवर्तनवादी विचारेनं
Read More

गोर माटीर घटी पीसेर वेळा  ( घटीन महत्व)

=====घटी======== गोरमाटीर टांढेमा घटी पेनाती करोढो वरसेती रेतीती आन छ.घटी येळा क बेयेळा पीसेनी.हारेकेर घर घटी रेतीती.घटीपीसेर येळा क तो कूकढो बाघं देयेक येळा.रामपोर चालू वेयेर आघांढी घटी
Read More

“साहित्य शिवारेमायीर पोरीयातारा,गोरमाटी बोलीर तू घोरारो नंगारा”

*मोटोबा, भिमाणीपुत्र* जय सेवालाल … हृदयप्रणाम . साहित्य शिवारेमायीर पोरियातारा,गोरमाटी बोली रो तू घोरारो नंगारा बापू भीमणीपुत्र कलदार बंजारा !! बापू ,       आज तमार बद्दल लकतूवणा
Read More