Author: Nilesh Rathod

आता तांडे होणार डिजीटल

गोरबंजारा जमातीला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दृष्टीने राज्यातील निकषपात्र तांडा वस्ती यांना महसूल दर्जा देणे तथापि महसूल दर्जाप्राप्त तांड्यांना स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करणे अथवा ग्रामपंचायत विभाजन करणे इत्यादीबाबत
Read More

सेवालाल महाराज मंदिर तोडफोड प्रकरणी महसूल राज्यमंत्री यांचे चौकशीचे आदेश

दि-21 / 12 / 2016. थोर संत-सेवालाल महाराज यांचे औंढा (नागनाथ) जि.हिंगोली येथील मंदिराची तोड-फोड करणाऱ्या तहसीलदार व पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा व सदरील मंदिर चे पुनर्निर्माण करण्याकरिता
Read More

संत श्री सेवालाल महाराज यांचा जन्म दिवस शासकीय पध्दतीने साजरा करण्याबाबत राज्य शासनाकडे मागणी राज्यमंत्री महसूल, श्री.संजय राठोड

प्रेस नोट प्रति, मा.संपादक, सामना, लोकसत्ता, महाराष्ट्र टाईम्स, लोकमत, सकाळ, देशोन्नती, पुण्यनगरी, संध्यानंद, रायगड टाईम्स, नवाकाळ, नवशक्ती, प्रहार, वार्ताहार, तरुण भारत, नवभारत, संध्याकाळ, राज्योन्नती, महासागर, मुंबई चौफेर विषय
Read More

गोरबंजारा समाजसेवी

 संघटना,पदाधिकारी,समाजसेवक,लेखक,इतिहासकार,भाषा तज्ज्ञ, येनून वींती करेम आरीछ क पवरागढेम जागतीक स्मारक आन वास्तूसंग्रालय स्थापन करेर कल्पना छ जना वोम धाटी,बानो,वाणी आन वोर वेतरीक्त वजी कायी रेयी चाय येरबारेम तमारो
Read More

स्थलांतरीत बंजारा समाजाला स्थायीत्व प्रमाणपत्र देनार?

महाराष्ट्रात ईतर राज्यातुन (गुजरात,आंध्रा,कर्नाटक) स्थलांतरीत होऊन आलेल्या बंजारा समाजाला स्थायीत्व,जातीचा दाखला देण्यासाठी १९६०/६१ चा पुरावा रद्द करावा यासाठी मा.आ. मंगल लोढा,यांनी विनंती केली त्याला तालिका अध्यक्ष मा.आ.योगेश सागर
Read More

कळावो!

आपणें मतदार संघेम गोरबंजारा १) एकूण लोकसंख्या २)टांढेर संख्या ३)मतदार संख्या ४) प्रमुख व्यक्ती येर माहिती देंणू समाजेर संदर्भेम बैठक मा.मुख्यमंत्रीसोबत लेयेम आयेवाळ छ जेन जे देंणू शक्य
Read More

“जगमोतीया दनेर सायीछा”

“जगमोतीया दनेर सायीछा” नायेक येक कोटी गोरमाटीरो! माराषटेर येक कोटी गोरमाटीन हारोभरो करेरो,गोरून केसूलानायी मोरायेरो बेडो वटायेवाळो आन गोरमाटीन गोरूनीया गोरबोलीम बोलन रंगबाजी न करता कामेसू काम करेम
Read More