Author: Ravi Pawar

गोर बोली भाषा बचाओ अभियान

“वाते मुंगा मोलारी”               भीमणीपुत्र – गोर बोली भाषा बचाओ अभियान – ” भाषावार प्रांत रचनारो षडयंत्र, गोर संस्कृतीरो वैदिकिकरण ये आंधी
Read More

सेवालाल माराज जयंतीर से गणगोतेन शूभकामना. आज सेवाभायार जयंती निमीत यी news जरूर वाछन तमार मत कळाणू.

​जगत गुरू संत सेवालाल महाराज जयंती निमतेसी सारी गोर – कोर , भाई – भेनेन जिजा राठोडे सामुसी घणी -घणी शुभ कामना   जिजा राठोड      
Read More

 वाते मुंगा मोलारी 

”पेनो – पेनारो ” ‘प्राचीन’ ये शब्देसारु गोर बोली भाषामं ‘पेना’ हानू स्वतंत्र शब्द छ.संस्कृत ‘प्राचीन’ ई शब्द गोर बोली भाषारो ‘पेना’ ये शब्देरो पर्यायी रुप छ. कनाती
Read More

वाणी आन पंछायत       आरतावणी मळाव

गणगोतेन कळायेम आरो छ क आपण पेनार वाणी, टांढो पंछायत आन नंघरी पंछायत छ. आपणी वाणी परमाण बोलेर, लकेर आन वाछेर कोसीस करा छा. वसोज पंछायते परमाण नाय
Read More