Author: Raviraj S. Pawar

मुकदमेरं हाल अन् लेबरेरं बवाल (कवी: सचिन राठोड)

मुकदमेरं हाल अन् लेबरेरं बवाल. आवगी गाडी हातेमाई कोयता मुकदमं केरो मारेहातेमं सत्ता धासगे लेबरं छेयीं ओनूर पता सायब केरो दाखवतो तुला आता. (1) गाडी खेचनं लेलेगे सायब
Read More

“हसाब” कवी – विनोद राठोड

मथुरा कमावं बत्तीस, मथुरी गमावं छत्तीस जुळतो जूळेनी हसाब करलो कतराभी कोशीश.. गोरमाटी आपणेच तालेमं वाते वातेम करच रिस.. विचारेती निर्णय छेनी सारखो हिडीस फिडीस.. दारूम दारू मोवडार
Read More

●●● !!तांडेसामू चालो!! ●●● कवी. सुरेश राठोड़

●●● !!तांडेसामू चालो!! ●●● चालो, चालो, चालो ! तम तांडेसामू चालो !! तांडेर ऊध्दार करेरो !!! बिड़ो खांदेपर लेलो……!!धृ!! जलम हुवो तांडेम आपणो, तांडो किदो प्रतिपाळ ! ऊंच
Read More

तांडेसामू चालो, कवी. निरंजन मुडे

तांडेसामू चालो नवमीना नव दन पेटेम रकाडी मातेपर भारो कना वेगीको सूवाडी तारे सारू संजीवनी वोरी नवनाडी सेरेम बंधागी तार बंगलान माडी पडगी झूपडी तरी टांढो कोनी छोडी
Read More

ध्यास (बंजारा कवीता) सौ, अश्विनी रविंद्र राठोड

ध्यास हातेम कोयता छ दाडी गमागी छ हातेरी रेषा भविष्य दकाये कायीं कोनी रीछ आब कसेरी आशा कष्ट संपतू संपरो कोनी कना संपीये यी वाट साटा तोडेर वेला
Read More

‘लिखनाको इतिहास आसो ‘ एकनाथ गोफणे

‘लिखनाको इतिहास आसो ‘ ……… इतिहास साक्ष देणार होता बंजारा तुझ्या गौरवाची म्हणूनच कुणीतरी घातला खोडा, तुझा इतिहास मिटविण्यासाठी…….. तुच शोधत होता बंजारा रोज नवी वाट , प्रगतीसाठी
Read More