Author: Ravi Pawar

श्री बाबू अझगांवकार पर्यटन मंत्री गोवा राज्य यांच्याविरोधत खडकी न्यायलय पुणे येथे फौजदारी खटला दाखल

         गोवा राज्याचे पर्यटन मंत्री श्री बाबू आझगांवकर यांच्याविरोधत खडकी न्यायालय पुणे येथे फौजदारी स्वरूपचा खटला दाखल करण्यात आले आहे.दिनांक०३/०४/२०१७ रोजी”लमाणी लोकांना गोवा राज्यातून बाहेर
Read More

​सृष्टीपर सेवाभाया

सृष्टीपर सेवाभाया रेयेद तारी छाया तारे विचारेर पाया पर हाम चालीया सृष्टीपर सेवाभाया रेयेद तारी छाया            भाटारो वजायो नंगारा        
Read More

वाटसाप मळाव

*मळाव* (गृप)  आन  *मंत्री मंडळ* मंत्री मंडळ बणं छं जना सारी सभासद भळन येक मुख्यमंत्री बणावछं, आन वोर सातोसात विरोधकेर भी येक मंत्रिमंडळ बणायेम आवछं. मळाव बणावछं जनाभी
Read More

वोसो 

​वोसो, केरो छं     शुद्र पेदा का वेगे हारीजण पेदा का वेगे , पेदा वेयेरो कारण छं , दनीयाम वर्ग (classes ) जमानेती छं .  पणन वर्ण
Read More

 गोर बोलीभाषार लेखक,साहित्यकार ‘भिमणीपुत्र मोवन नायेक,  गोरबोलीभाषार १९९५ सालेती वेगवेगळे पुस्तक लखरेछ.

​”वाते मुंगा मोलारी”         गोर बोलीभाषार लेखक,साहित्यकार ‘भिमणीपुत्र मोवन नायेक, मामा गोरबोलीभाषार १९९५ सालेती वेगवेगळे पुस्तक लखरेछ. वोंदूर पुस्तक :- *नसाबी* *गोरमाटी-संस्कृती आणी संकेत* *केसुला(कविता
Read More

गोर लोकसाहित्ये माइरो ‘पंचमळ देस’ ये एकज कळीर नाम

​”वाते मुंगा मोलारी”                      भीमणीपुत्र  “भुगर्भशासज्ञ एडवर्ड स्वेस येर संकल्पना माइरो ‘ गोंडवाना लॅन्ड’ (पंच महाद्विप) अन गोर लोकसाहित्ये
Read More