Author: Raviraj S. Pawar

बालपण, कवी – विनोद राठोड, कल्याण

बालपण कयीवणा बोरेरे काटामाई आडकन फाटतेते झिगला पिसा कोणी रेतेते खिश्याम दोस्ता मातर वेते ढगला… उनाड दन ; उनाड मन बादशाही वेते थाट डांबरेरो रस्ता ती तो लाख
Read More

ये या धूंढू कत ये तोन, बंजारा कवीता कवी: ईश्वर राठोड , पेण.रायेगढ

*याडी दनेर शुभेच्छा* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ये या धूंढू कत ये तोन.. हारदं करन ये तोन.. जीवडा तूटरो छ मार.. तारे लाडेरे पीलान.. आब कूण दीय आधार.. वेती ये या
Read More

सासरो गोरमाटि कविता, कवि: सुरेश मंगुजी राठोड़

सासरो *कतराको सोसू याड़ी,* *सासरेरो बळजो !* *केन कू ये याड़ी मारो,* *फाटे लागे कळजो………..!!१!!* *ससरो मळो गुलाम,* *सासू घण भारी छ !* *चलवादी नणंद,* *देवर तो बिगारी
Read More

सासरो गोरमाटि कविता कवि: सुरेश मंगुजी राठोड़

🙏🏻😭 *!! सासरो !!*😭🙏🏻 🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸🕸 *कतराको सोसू याड़ी,* *सासरेरो बळजो !* *केन कू ये याड़ी मारो,* *फाटे लागे कळजो………..!!१!!* *ससरो मळो गुलाम,* *सासू घण भारी छ !* *चलवादी
Read More

“आवगो देखो जिओ गोरमाटी कवीता” कवी: रविराज एस. पवार

आवगो देखो जिओ जरा हूशारेती रीयो। वेळ चालरोच भारी कठिन स्वतार पगेपर तम करार मारलियो।। आवगो व्हाट्सएप्प, फेसबुक देखो ऊठे सुटे लोग भारी बक। भिया आब तरी सदर
Read More

ವೋಲಡಿ ಮಾಈ ಬಾಟಿ ಛೇನಿ ಪನ ಲೇಡರ ವೇಗೆ ಲೋಕ. ಕವಿ: ರವಿರಾಜ ಎಸ್. ಪವಾರ

ಜೆರೋ ಬಾಪು ಕೋರ ವೋರೊ ಪಿಸಾಪರ ಜೋರ || ಅಂಬಾರ ಝಾಡೆನ ಲಾಗೆ ಖಾಟೆ-ಮಿಟೆ ಬೊರ || ಜಾರ ಖಾಗೆ ಹೋರಿಯಾ ಘವು ಖಾಗೆ ಢೋರ || ಧಾಸ ಧಾಸನ ಕಷ್ಟ ಕಿದೆ ಠಾಲೆ ರೆಗೆ ಗೋರ ||
Read More