Author: Raviraj S. Pawar

उंगी वांगी संघटना. कवी: संतोष चव्हाण औरंगाबाद.

🙏🙏 *उंगी वांगी संघटना*🙏🙏 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 कोई कछं सिंहा तो,कोई कछं वाघ. जेर जको बाटीप खिचन, पांड़रे छं भाग. मजं खरों मारज लाल, ई जपरें छं माळ. *नाळी नाळी
Read More

माझं गाव माझी मानसं, चिल्ली ईजारा या वाटस्अॅप गृपने गरीब मुलीच्या लग्नासाठी दिले २१,०००/-रू आर्थिक मदत. निरंजन मुडे

माझं गाव माझी मानसं, चिल्ली ईजारा या वाटस्अॅप गृपने गरीब मुलीच्या लग्नासाठी दिले २१,०००/-रू आर्थिक मदत. चिल्ली ईजारा ता.महागाव जि.यवतमाळ येथील रहिवासी स्व. बंडू तरटे यांचे दोन महिन्यांपूर्वी
Read More

बंजारा कविता “याडी बापेर उपकार ” कवी : श्री यश राठोड हिंगोली

बंजारा कविता “याडी बापेर उपकार ” बेटा वमत हैवान याडी बाप तार भगवान धरतीप जन्म दिने तोन उदुर उपकार तु आज मान बेटा वमत…. साडी चोळी न मळी
Read More

मनंच नेता को (बंजारा कवीता) कवी: निरंजन मुड

*मनंच नेता को.* *निरंजन मुडे* दि.२१/३/२०१८ *कोयी सोबत रो चाय मत रो* *पळन मनंच नेता को….* म केरी सांबळेंवाळो छेनी म लूनी समजन केनी म केनीच मानपान दूनी
Read More

गोरबोलीतील कविता “एक तांडेम” कवी: एकनाथ गोफणे

गोरबोलीतील कविता *एक तांडेम*.. तांडेर सारी जवान छिच्यापर एक जाग आये विचार करन, थोडा माथो चलाये. तांडेमाई हेगे अतिक्रमण भारी कोई मेलरे भाटा कोई घालरे , बकरीर खुटा
Read More

||गुढी|| मराठी कविता, कवी: निरंजन मुडे

गुढी *कवी.* *निरंजन मुडे* *दि.८/४/२०१६* *वाटसप रुपी जलाशयात,* *भरली विद्बानाची होडी !* पोहता येईना”निघती बुडबुडे, म्हणे आम्ही जातीचे नावाडी !! *खरं काय” खोटं काय,* *की करतात नूसती लबाडी
Read More

“दातळी महिला साहित्य संमेलन” जलदीज लेयेम आयेवाळो छ . जिजा राठोड़

जय गोर जय मेरामा “दातळी महिला साहित्य संमेलन” बंजारा तमाम महिला वर्गेसामुसी जलदीम जलदी *पेलो दातळी साहित्य संमेलन* जलदीज लेयेम आयेवाळो छ . सब स्री जात एक गोर
Read More