Author: Raviraj S. Pawar

मोर्चा न चालो रे तम, मोर्चा न चालो।

मोर्चा न चालो रे तम, मोर्चा न चालो। डोकरा-डोकरी न लेलो, बाई-मनक्यान लेलो। छोरा छोरी न लेलो, हक्क आपणे मळालो। गोरमाटीर मोर्चा न चालो… सेवाभाया केगो गोरूर राजवट
Read More