Category: banjara-books

पुसद यवतमाळ मध्ये गोर बंजारा संघर्ष समिती

आज दि. 26 ऑगस्ट 15  रोजी पुसद येथे सुरज हाॅटेल मध्ये गोर बंजारा संघर्ष समिती भारत या समिती चे संयोजक मा. श्री रविराजजी  भाऊ  राठोड  यांच्या  प्रेरणेतून  व
Read More

—आप बिती—

___आप बिती……. कोणत्याही क्षेत्रात कार्यरत असताना जसजशी प्रगती सुरु होते तसतसा छुपा विरोध हा वाढू लागतोच; सुंदर वेलीच्या खोडावर बांडगुळ वाढावा तसा. हा निसर्गाचाच नियम आहे.पण आपल्याला त्याची
Read More

गोर धाटी परेरो मारतीया रामचंधीयया भुकियारों पुस्तक जल्दीच प्रकाशित वेरोच.

आपने गोर भाई भेनेन गोरुर धाटी काई छ ये ये लोक कुन छ, काई करतेते, काई खाते पितेते, उन्दुरो जिवनेरो तत्व काई वेतोतो ये सारी वातेरों वुकल करेवालो
Read More