Category: Gallery

“पो बांधण कोरे तारण”दसरावेर आरती वतारेर संस्कृति 

पो बांधण  कोळे तारण परतेक आनेर कन बांधेवाळ आन जणगाणीर कोळ तारेवाळ याडी सगळतीर दसरावेर चोखो पूरेरवणा आरत वताराछ.  चांदा       सूरीयारी धरती      मातारी
Read More

गोबरेर मोल,सोने बरोबर तोल ! :युवा पीढ़ीरो कवि लखनकुमार जाधव,

​गोबरेर मोल,सोनेबरोबर तोल गावडी बळद भेसी कनेती मळचं आपणेन गोबर कीरती वोरी चारीवडी धेन लगान वाचो घडीभर (1) पेना कतो घरेर मायी-बारं सडा सारवण करतेते बारीक बारीक जीवजंतू
Read More

गोरमाटी भीया: कविता युवा पीढ़ीरो कवि लखनकुमार जाधव,

*** भीया गोरमाटी *** येकजूट वेयेर गरज छ आब करा जतन से धाटी आलग आलग वीकरागे जे येक वेजावा से गोरमाटी  (1) चमकनताणी कू काडोचो आयुष्य  केरकेर लेयवाळ
Read More

आदलीको पीसू बा​ई,पालीको पीसू ये,गोरमाटी कविता युवा पीढ़ीरो कवि,लखनकुमार जाधव 

​*** आदलीको पीसू बा​ई,पालीको पीसू ये*** मोलेर छ चकेती,गोरमाटी तारी धाटी पेनार जमानेम जना,खायेसारू बाटी का भूलरोची तू,वाते ये गोरमाटी  कांयी घणे मोलेर,वेतीती वू घटी… चली आवचं घटी,बकम
Read More

गोर बोलीरो विकास:गोर गणेरो विकास: भिमणीपुत्र 

गोरबोलीरो विकास : गोर गणेरो विकास जाहीर आभार…जाहीर आभार    ➖  भीमणीपुत्र,मोहन गणुजी नाईक 5 वो अ.भा.गोर बंजारा साहित्य संमेलन,मुंबई दि.13/14 जानेवारी 2018 न महाराष्ट्रेर राजधानी मुंबईनं संपन्न
Read More

“गोरमाटी साहित्यिक भिमणीपुत्र बापू के दृष्टिसे गोर साहित्य की उपयुक्ततता Usability क्या है”

भिमणीपुत्र बापू के दृष्टिसे गोर साहित्य की उपयुक्तातता usability क्या है !!     जब मैने  बापू, भिमणीपुत्र, मोहन गणुजी नाईक ( साहित्यिक, महाराष्ट्र )के किताब पढे,गोर साहित्यके
Read More

तांडेसामू चालो:वंचिताच्या समग्र पुनर्रूत्थानाचा सजग विचार-प्रवाह”

“तांडेसामू चालो: वंचिताच्या समग्र पुनर्रुत्थानाचा सजग विचारप्रवाह” ⚜ अभियान वर्धापन दिनविशेष⚜         बंजारा समाजाच्या जीवनप्रवाहात प्रारंभ आणि शेवटही जीथे होतो,ते म्हणजे तांडा वंचित असेल,अनेक समस्याने
Read More