Category: spiritual

संत श्री सेवालाल महाराजेर सेवा माळ व्रत(उपवास) पकड जनार आरती गीत.

संत श्री सेवालाल महाराजेर सेवा माळ व्रत(उपवास) पकड जनार आरती गीत. जय देव जय देव विश्णु अवतारी बाल ब्रम्हचारि कळाधारि निरंगकारि श्री सेवालाल जय देव जय देव  ||2||
Read More

💐💐समरपन💐💐

हें गोरूरो जीवन दातासत्गुरू सेवालाल महाराज. तु दाता छी गोरूरो, सेरो पालन हार. नान मोट गोर बंजारार मुंन्डेम बापु तारो छ नाम. तिन लोक नौ कंन्डेमा सेवाभाया तारो
Read More

कोई केनी भजो पूजो मत।

जय सेवालाल कोई केनी भजो पूजो मत। भावार्थ: कोनाची पुजा आर्जा करू नक। देव मंदीरात नाही माणसात आहे। रपीया कटोरो पांळी वक जाय। भावार्थः एका रूपयाला एक वाटी
Read More

पोहरादेवी :: (Poharadevi Holy Place of Banjaras), Marathi

पोहरादेवी आणि बंजारा समाज यांचे अतूट असे नाते आहे. बंजारा व्यक्तीच्या जीवनात पोहरादेवी या गावाला अन्यय साधारण असे महत्व आहे. सुमारे 276 वर्षापूर्वी संतमुर्ती सेवादास महाराज हे बंजारा
Read More