Category: Kavi

“खेतेवाळो भीयाकर “जागली”:-युवा पीढ़ीरो कवि लखनकुमार जाधव 

*****  जागली  *****            ****** घाम गाळन,मेनत करन कास्तकार करचं जागली पीक जतन करं वावरेमाई कमी न वेणू पाली आदली (1) आडाणी कास्तकार जना
Read More

गोरमाटी भीया: कविता युवा पीढ़ीरो कवि लखनकुमार जाधव,

*** भीया गोरमाटी *** येकजूट वेयेर गरज छ आब करा जतन से धाटी आलग आलग वीकरागे जे येक वेजावा से गोरमाटी  (1) चमकनताणी कू काडोचो आयुष्य  केरकेर लेयवाळ
Read More

आदलीको पीसू बा​ई,पालीको पीसू ये,गोरमाटी कविता युवा पीढ़ीरो कवि,लखनकुमार जाधव 

​*** आदलीको पीसू बा​ई,पालीको पीसू ये*** मोलेर छ चकेती,गोरमाटी तारी धाटी पेनार जमानेम जना,खायेसारू बाटी का भूलरोची तू,वाते ये गोरमाटी  कांयी घणे मोलेर,वेतीती वू घटी… चली आवचं घटी,बकम
Read More

गोरमाटी युवा पीढ़ीरो कवि,लखन जाधव येंदुर कविता “नवलेरी”

*****  नवलेरी  ***** वीया वेयेर बाद जको नवे नवे नाता छोरी लेलेती नव मीना तोणी वू  घरेम नवलेरी वेतीती …(1) बोडी रेयेनी नव वजी बोडी वेयेनी जून बोडी
Read More

​सृष्टीपर सेवाभाया

सृष्टीपर सेवाभाया रेयेद तारी छाया तारे विचारेर पाया पर हाम चालीया सृष्टीपर सेवाभाया रेयेद तारी छाया भाटारो वजायो नंगारा हिंडो रानोरान बंजारान दिनो सेवा जीवनेर ग्यान तारी शिकवाडीपर
Read More

 गोर बोलीभाषार लेखक,साहित्यकार ‘भिमणीपुत्र मोवन नायेक,  गोरबोलीभाषार १९९५ सालेती वेगवेगळे पुस्तक लखरेछ.

​”वाते मुंगा मोलारी” गोर बोलीभाषार लेखक,साहित्यकार ‘भिमणीपुत्र मोवन नायेक, मामा गोरबोलीभाषार १९९५ सालेती वेगवेगळे पुस्तक लखरेछ. वोंदूर पुस्तक :- *नसाबी* *गोरमाटी-संस्कृती आणी संकेत* *केसुला(कविता संग्रह)* *तुकारी* *क्रांतीसिंह सेवादास
Read More

“गोरमाटी (गुढी) पाडवा संस्कृती”

“गोरमाटी” गोरमाटी नवो दाड आन जूनो दाड वसो कायीं मानतो रेयेनी आन गोरमाटी यी *पेना* येनं परमाण मानं छं , आपणेम दी सनतेवारेर घणो मतव छं *दवाळी* आन
Read More

“बंजारा समाजेर पोरीया तारा”

बंजारा समाजेर “पोरीया तारा” गोरमाटी समाजेम जलमो हीरा धरमंणी याडी भिमा नायकेरो छोरा ……||धृ|| गोरमाटीसारु वु तो किदो कोनी विया नाम छ वोरो कोरे-गोरेरो सेवाभाया गोर समाजेप वोर
Read More

येक पीसारो जींबर सूत मोलायो र – Holir Lengi Geet (Banajra Holi)

*येक पीसारो जींबर सूत मोलायो र.* येक पीसारो जींबर सूत मोलायो र, || सूत मोलायोर जींबर जाळ गूतायो र, || जाळ गूतायो र जींबर चालो सीकारेन र ||
Read More