Latest

Gajanan D. Rathod

भाई भियाओ जुडो अन् समाजेन जोडेर कोशिश करो आपणेन सेवालाल बापूर बोल पुरे करेवास आपणेन स्वतः समाज सागरे माई डुबकी लगाणू पडीय कारण आपणो श्रदास्थान स्व. वसंतरावजी नाईक
Read More

A.B. Chavan

Krantiba mahatma jyotyrao phule, Adya shikshika dhyanjyoty savitri mai hech amache khare shikshak ahet, shikshan mahagade karun  tyache khasagikaran karnare amhala punha gulamgirit dhaklat ahet, ughada dole ”
Read More

समाजाच्या राजकीय, सामाजिक, व सांस्कृतिक विषयावर चच॔ करण्यात आली

जय सेवालाल            आज रोजी दि.04.09.2014 रोजी ठाणे येथे शासकीय विश्राम गृह ठाणे येथे उपजिलहाअधिकारी मा.जयराम पवार ठाणे . यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली प्रमुख पाहुणे म्हणुन गोरसेनेचे अध्यक्ष
Read More