Latest

“गोर बोली भाषेचे अस्तित्व न टिकल्यास सास्कंतीक ऐक्य धोक्यात येईल”:-भाग 2

*गोर बोली भाषेचे अस्तित्व न टिकल्यास* *बंजारा समाजाचे सांस्कृतिक ऐक्य धोक्यात येईल*  जरूर वाचा 👇🏽 ( गोर बोली भाषा जागृती अभियान ) *भाग..२* जेव्हा १९६१मध्ये जनगणना झाली त्या
Read More

“गोर धाटीम ‘पिपळेन’ महत्व”

“वाते मुंगा मोलारी” भीमणीपुत्र ‘ पीपळ’- ” गोर धाटीम पिपळेनं  Tree of Knowledge करन मानच.नानक्या छच्यापरेन जल्दी बोलतू आइ चाय करन पिपळेर पानेपं आकेर दुधेती आकडा (अंक)लकचं;आसो आकडा
Read More

“गोर बोली भाषेचे अस्तित्व न टिकल्यास बंजारा समाजाचे सास्कृतीक ऐक्य धोक्यात येईल”

*गोर बोली भाषेचे अस्तित्व न टिकल्यास*  *बंजारा समाजाचे सांस्कृतिक ऐक्य धोक्यात येईल*  जरूर वाचा 👇🏽 ( गोर बोली भाषा जागृती अभियान ) *भाग..१* मा.भिमणीपुत्र काकांचा लेख वाचला. अत्यानंद
Read More

गोरमाटीर बोली भाषा बचीओ अभियान” – भिमणीपुत्र

“बोलो भाषा बचाओ अभिया” “भाषावार प्रांत रचनेच्या चुकीच्या धोरणामुळे बोली भाषेचे अस्तित्व धोक्यात आलेले आहे.गोर बोलीभाषिक समुह भारताच्या अनेक प्रांतात स्थिरावलेला असून ज्या ज्या प्रांतात गोरमाटी स्थिरावला त्या
Read More

राज्यातून व विभागातून इयत्ता 10 वी व 12 वी च्या परीक्षेत सर्वप्रथम येणाऱ्या विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यी व विद्यार्थ्यीनींना स्व.वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करणे.

201703041152025522 201703041152025522राज्यातून व विभागातून इयत्ता 10 वी व 12 वी च्या परीक्षेत सर्वप्रथम येणाऱ्या विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यी व विद्यार्थ्यीनींना स्व.वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान
Read More